O naszym klubie

Barakuda

Jak powstała i co się z nią porobiło

1979 rok - grupa zapaleńców, m.in. Ryszard Wrzos, Adam Brzuska, Darek Kurdek, Leszek Cybulski, Andrzej Kosko, Marcin Świrzewski, Krzysztof Kałuża, Leonard Bartoszewicz stworzyła sekcje nurkową przy Klubie Wodniaków "KORMORANY".

Po kilku miesiącach sekcja liczyła ok.25 osób i ... przewyższała liczebnością klub wodniacki. W związku z tym w 1980 roku podjęliśmy decyzje o utworzeniu oddzielnego klubu. Tak powstał Klub Płetwonurków "BARRAKUDA" przy Zarządzie PTTK w Stargardzie. Pierwszym prezesem klubu został Adam Brzuska. Sprzętu mieliśmy niewiele: jeden zestaw "MORS",jeden radziecki "WOZDUCH", kilkanaście butli 8l oraz dwa automaty górnicze typu "ELF". Pianki kleiliśmy samodzielnie,a szczytem marzeń było posiadanie prawie niedostępnego na rynku skafandra "STOMIL". Nurkowaliśmy też w wypożyczonych wojskowych skafandrach suchych typu "FOKA" i "KROGULEC". Pierwszy obóz został zlokalizowany w Werzchlądzie nad Miedwiem - tam zdobyliśmy swoje pierwsze stopnie nurkowe P1. W miarę upływu lat Klub się rozwijał - zdobywalismy kolejne stopnie nurkowe, przybywało sprzętu, np.pontony,akwalungi itp. Oprócz nurkowania braliśmy udzial w nurkowych zawodach sportowych:nawigacja podwodna, łowiectwo, pływanie szybkie. W połowie lat osiemdziesiątych utworzyliśmy oddzielna sekcje sportową - pływanie szybkie. Trenerka sekcji została Beata Radziszewska. Sekcja odnosiła duże sukcesy w Polsce i zagranicą. Lata dziewiedziesiate przyniosły dużo zmian - z Klubu powstało stowarzyszenie a nazwaliśmy się stargardzki Klub Sportów Podwodnych "Barakuda". Ponieważ można już było wyjeżdżać za granicę zorganizowaliśmy szereg wypraw nurkowych m.in. na Korsykę, Sardynię, do Włoch i Noworosyjska.

Na dzień dzisiejszy SKSP "Barakuda" liczy ok.40 czynnych członków dorosłych i ok.40 dzieci w wieku 10-14 lat. Prowadzimy obozy szkoleniowe i rekreacyjne.