INFORMACJE DLA WSZYSTKICH CZŁONKÓW KLUBU!

WARUNKAMI JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ CZŁONKOWIE KLUBU CELEM PRZYSTĄPIENIA DO TRENINGÓW I ZAJĘĆ ORGANIZOWANYCH ORAZ REALIZOWANYCH PRZEZ SKSP „BARAKUDA” SĄ:

a) ZŁOŻENIE „OŚWIADCZENIA”, PODPISANEGO PRZEZ RODZICÓW, PRAWNYCH OPIEKUNÓW O STANIE ZDOWIA (Wzór „Oświadczenia” zamieszczony na stronie internetowej klubu w zakładce „DO POBRANIA”. Druki do pobrania w dniu pierwszych zajęć).

b) PRZESTRZEGANIE „Procedur zapewnienia bezpieczeństwa podczas zajęć organizowanych przez SKSP „BARAKUDA”, na basenie w SP nr 11 Stargard w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19”. Plik zamieszczony na stronie internetowej klubu w zakładce „DO POBRANIA”.

c) UREGULOWANE SKŁADKI CZŁONKOWSKIE DO DNIA 30 KWIETNIA 2020r. Wszyscy członkowie klubu, którzy do dnia 24.09.2020r. będą mieli zaległości w opłatach składek członkowskich, z wyłączeniem okresu zawieszenia (01.04. – 30.08.2020r.), nie będą uczestniczyć zajęciach. 


Kolejne składki płatne do 10 danego miesiąca.

Wszelkich informacji odnośnie planów organizacyjnych, działań statutowych klubu, każdy członek klubu może uzyskać u kadry szkoleniowej, u członków Zarządu Klubu oraz u Prezesa Klubu.